Rahman Kurniadi, S.Hut, M.Sc

Jabatan : Peneliti Muda

Kepakaran : Sosial Ekonomi Kehutanan

Email : rahmankurniadi@gmail.com

Publikasi :